چلگرام(آزمایشی)      

امیرمحمد سلیم و حسین طاهری

امیرمحمد سلیم و حسین طاهری
موضوع کانال : آموزشی
کانال شعر و نوازندگی بزودی اشتراک لینک گروه انجمن شاعران ایران
ایدی کانال : @salim_taheri
امیرمحمد سلیم و حسین طاهری-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر