چلگرام(آزمایشی)      

Computer learn

 Computer learn
موضوع کانال : آموزشی
آموزش برنامه نویسی کامپیوتر اینترنت تکنولوژی های روز دنیا موبایل و...
ایدی کانال : @Computer_lrn
Computer learn-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر