چلگرام(آزمایشی)      

ییشترین سود با پرورش زغال

ییشترین سود با پرورش زغال
موضوع کانال : آموزشی
آموزش غیر حضوری تولید زغال درجه یک لیمو مرکبات قلیانی با کمترین سرمایه و بیشترین درامد بدون نیاز به کوره صنعتی
ایدی کانال : @parvareshezoghal
ییشترین سود با پرورش زغال-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر