چلگرام(آزمایشی)      

کانال کتاب پارسیان

کانال کتاب پارسیان
موضوع کانال : آموزشی
کتاب پارسیان فروشنده تازه ترین کتب منتشر شده در بخش های آموزشی، دانشگاهی، رمان و هنر، داستان ....
ایدی کانال : @ketabparsian
کانال کتاب پارسیان-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر