چلگرام(آزمایشی)      

کانال سوپر گردوی پیشرو

کانال سوپر گردوی پیشرو
موضوع کانال : آموزشی
یکی از بهترین کانال در مورد کاشت و پرورش درخت و نهال آموزش پیوند زدن و آموزش مبارزه با آفات و شناخت آنها به کانال ما بپیوندید
ایدی کانال : @soprgrdopesro
کانال سوپر گردوی پیشرو-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر