چلگرام(آزمایشی)      

کانال درسی : 7ام 8ام 9ام.

کانال درسی : 7ام 8ام 9ام.
موضوع کانال : آموزشی
کانالی تازه تاسیس شده و جذاب. هرکی امده ‍شیمون نشده مطالبی عالی و بروز
ایدی کانال : @motvasth1
کانال درسی : 7ام 8ام 9ام.-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر