چلگرام(آزمایشی)      

مهارت های قرن 21

مهارت های قرن 21
موضوع کانال : تکنولوژی
کانالی برای افزایش سواد انسان قرن 21 سواد عاطفی سواد ارتباطی سواد مالی سواد رسانه ای سواد تربیتی سواد کامپیوتر با ما باشید تا باهم بدانیم
ایدی کانال : @maharate21
مهارت های قرن 21-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر