چلگرام(آزمایشی)      

Lamp

Lamp
موضوع کانال : تکنولوژی
آموزش های مفید و عمومی در زمینه کامپیوتر,اینترنت و گوشی.
ایدی کانال : @lamp45
Lamp-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر