چلگرام(آزمایشی)      

کانال قطره ها

کانال قطره ها
موضوع کانال : ورزشی
حکایت شعر کلیپ متن عکس
ایدی کانال : @ghatreha
کانال قطره ها-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر