چلگرام(آزمایشی)      

کانال دفاع شخصی

کانال دفاع شخصی
موضوع کانال : ورزشی
دفاع شخصی بهترین کلیپهای رزمی _درگیریهای تن به تن_خلع سلاح مهاجمین_نقاط حساس بدن_ تبادل+: @selfdefense_mm1 انتقاد و پیشنهاد: @Selfdefense_mm2 https://t.me/selfdefense_mm
ایدی کانال : @selfdefense_mm
کانال دفاع شخصی-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر