چلگرام(آزمایشی)      

کانال بدنسازی در خانه

کانال بدنسازی در خانه
موضوع کانال : ورزشی
ارائه ی برنامه ی تمرینی و غذایی کلیستنیس بدنسازی بدون وزنه بدنسازی در خانه بدون امکانات آموزش ستریت ورک اوت حجم دهی عضلات با وزن بدن حرکات غیر ممکن کلیستنیکس و...
ایدی کانال : @sherko_gadry
کانال بدنسازی در خانه-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر