چلگرام(آزمایشی)      

کانال تنهایی

کانال تنهایی
موضوع کانال : عاشقانه
تنهایی را نمیتوان باتنهایی از بین برد
ایدی کانال : @tanhayiii_1
کانال تنهایی-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


م


عالیع

نشمین


غمیگن

تنهایی


عااااااالیه

ثبت نظر