چلگرام(آزمایشی)      

کارواستخدام دیوارک مشهد

کارواستخدام دیوارک مشهد
موضوع کانال : استخدامی
🔶استخدام نگهبان و سرایدار 🔷استخدام فروشنده 🔶استخدام کارگر ساده 🔷استخدام منشی 🔶استخدام راننده 🔷استخدام کارگر ماهر 🔶استخدام پزشک و مهندس
ایدی کانال : @karyabi_divarak_051
کارواستخدام دیوارک مشهد-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر