چلگرام(آزمایشی)      

باشگاه اشتغالزائی

باشگاه اشتغالزائی
موضوع کانال : استخدامی
باشگاه اشتغالزائی مشاوره ،آموزش،تسهیلات،تورکارآفرینی ،استخدام،سرمایه گذاری،مشارکت درفروش،صادرات
ایدی کانال : @ganjine0613
باشگاه اشتغالزائی-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر