چلگرام(آزمایشی)      

کانال ساخت و تولید

کانال ساخت و تولید
موضوع کانال : سایر
ساخت انواع قطعات صنعتی به هر تعدادی که مدنظر شماست هرگونه قطعه یا بدنه باتوجه به نیاز کاری شما ساخته میشود .
ایدی کانال : @salemandish
کانال ساخت و تولید -تلگرام
  0.50 (1 votes)
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر