چلگرام(آزمایشی)      

کانال گلخونگی

کانال گلخونگی
موضوع کانال : سایر
کانال "گل خونگی" این افتخار را دارد تا با اطلاع رسانی در مورد انواع گل های خانگی و آپارتمانی و شرایط نگهداری آنها، سهم کوچکی در زیباسازی خانه و محل زندگی شما را داشته باشد. امیدواریم در این زمینه بتوانیم سهم کوچکی در شادی و حال خوب روحی شما داشته باشیم.
ایدی کانال : @sabah_flower
کانال گلخونگی-تلگرام
  4.50 (1 votes)
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر