چلگرام(آزمایشی)      

نه خبر 💯

نه خبر 💯
موضوع کانال : خبری
اخبار جنجالی و نقد آن اول در این کانال قرار می‌گیرد
ایدی کانال : @na_khabarr
نه خبر 💯-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر