چلگرام(آزمایشی)      

هناهور

هناهور
موضوع کانال : خبری
نـخوابـیـدم ڪہ خوابـت را نـبـینم خـیالــت آمــــد و فــــڪر مـرا بـرد❤ [امیدکلهر] ارتـبـاط با ادمـیـن👇 سفارش اسـتیڪـر🎭👇 @henahorpv ســفـارش عـڪس نوشـتـہ و فـیلـم هـاے منـاسبـتے👇 ســفـارش آهنـگ درخـواستـے👇🎶 @HenahorAdmin
ایدی کانال : @henahor
هناهور-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر