چلگرام(آزمایشی)      

کانال بازارشناسان

کانال بازارشناسان
موضوع کانال : خبری
مرکز استعدادشناسی منابع انسانی و کاریابی بازارشناسان
ایدی کانال : @bazarshenasan
کانال بازارشناسان-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر