چلگرام(آزمایشی)      

پارکینسون

پارکینسون
موضوع کانال : پزشکی
روش های درمان بیماری پارکینسون
ایدی کانال : @parkinson_a
پارکینسون-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر