چلگرام(آزمایشی)      

زمین تخت

زمین تخت
موضوع کانال : دانستنی
زمین تخت است نه کروی
ایدی کانال : @Zamintakhte
زمین تخت-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر