چلگرام(آزمایشی)      

گیسورفان

گیسورفان
موضوع کانال : طنز
کانال بزرگ گیسور پراز جک های خنده دار ودر مراسم عزاداری احترام میگذاریم
ایدی کانال : @gisoorfun
گیسورفان-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر