چلگرام(آزمایشی)      

کانال سص بازی

کانال سص بازی
موضوع کانال : طنز
یک کانال طنز که همه چیز خنده داری توش هست از جوک های عالی تا جدیدترین کلیپ ها 😜🍑
ایدی کانال : @Sosbazi
کانال سص بازی-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر