چلگرام(آزمایشی)      

حمید کصکم اشتباه شنیدی

حمید کصکم اشتباه شنیدی
موضوع کانال : سرگرمی
داستان حمید کصکم داداش مجید دلبندم که کم شنوایی و کلمات رو اشتباهی میشنوه و ما می‌میریم از خنده
ایدی کانال : @hamidkasakam
حمید کصکم اشتباه شنیدی-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانی



نظرات 👇👇👇


ثبت نظر