چلگرام(آزمایشی)      

کانال جیک

کانال جیک
موضوع کانال : سرگرمی
کانال جیک بنا دارد تا با دور هم جمع کردن دویتان توییتر و فضای مجازی به دیده شدن بیشتر کاربران تویتر کمک کند آن هم با کمک خود آنها
ایدی کانال : @Jik_tweet
کانال جیک-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر