چلگرام(آزمایشی)      

اصغر زشت نام

اصغر زشت نام
موضوع کانال : اشخاص معروف
کانال اصلی و رسمی اصغر زشت نام با آهنگ های متفاوت پاپ این بار با آهنگ های مجاز آدرس لینک چنل @Soltani_Tabriz
ایدی کانال : @Soltani_Tabriz
اصغر زشت نام-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


بابک ورامینی


اصغر زشت نام با آهنگ بریم تبریز غیرت خودش رو از پیش ثابت کرده است بزرگ ترین شاعر و خواننده ایران هست آدرس زیر کانال اصغر زشت نام @Soltani_Tabriz

ثبت نظر