چلگرام(آزمایشی)      

ژرف‌آ

ژرف‌آ
موضوع کانال : هنر
موسیقی خارجی خاص به همراه ترجمه دیالوگ های خاص
ایدی کانال : @zharf_a
ژرف‌آ-تلگرام
 
عضویت
تعداد ممبر : -1 بروزرسانینظرات 👇👇👇


ثبت نظر