تبلیغ ویژه و رایگان کانال تلگرام

مزایای ثبت ویژه

1- قرار گرفتن در صفحه اول وب سایت
2- قرار گرفتن در بالای لیست کانال های تلگرام
3- قرار گرفتن در بالای لیست موضوعات مرتبط
4- امکان تغییر کانال و ایدی
5- امکان درخواست برای تغییر عکس
6- امکان درخواست برای تغییر توضیحات
7- ثبت آنی بدون نیاز به تایید
8- بعد از مدت تعیین شده کانال شما به ثبت عادی تغییر پیدا می کند
9- موارد برتر در قسمت اسلاید شو هم قرار میگیرد
ثبت ویژه به مدت 30 روز به مبلغ 25000 تومان
ثبت ویژه کانال به مدت 30 روز
ثبت ویژه کانال به مدت 15 روز به مبلغ 15000 تومان
ثبت ویژه کانال به مدت 15 روز
در ثبت ویژه وانی کانال به صورت خودکار در 30 ثانیه تایید می شود
در ثبت عادی کانال بعد از 7 روز تایید می شود.


موضوع کانال
اسم کانال
ایدی کانال
توضیح در مورد کانال
نحوه ی تبلیغ
عکس کانال